Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc)

05/06/2013

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc).

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc). Đề tài do PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm làm chủ nhiệm với sự tham gia của ThS. Vũ Hoàng Hiếu, ThS. Nguyễn Thị Huệ, ThS. Đinh Mỹ Linh và ThS. Vũ Thành Long theo hợp đồng số 57/HĐKH-KHXH-CT 11-17-01 được thực hiện từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 với kinh phí là 400.000.000đ. Đây là đề tài nhánh trong Chương trình Một số vấn đề lí luận, thực tiễn cơ bản về văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011 - 2020 do Viện Nghiên cứu văn hóa thực hiện. Đề tài gồm 214 trang đánh máy. Hội đồng nghiệm thu gồm GS. TS. Lê Hồng Lý làm chủ tịch. Sau khi nghe nhận xét của hai phản biện (TS. Hoàng Cầm, TS. Đoàn Thị Tuyến), nghe các nhận xét của PGS. TS. Nguyễn Quang Lê, PGS. TS. Nguyễn Thị Yên, GS. TS. Lê Hồng Lý, Hội đồng đã thống nhất đây là một công trình công phu, nghiêm túc, thể hiện một hướng nghiên cứu mới đối với Viện Nghiên cứu văn hóa cũng như với cá nhân chủ nhiệm đề tài và đề tài đủ chất lượng để được nghiệm thu chính thức.

P.V


PV.

Tạp chí Văn hóa dân gian, số 1/2013


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903