• Nguyễn Thị Phương Châm Tên cán bộ: Nguyễn Thị Phương Châm
  Chức vụ: Viện trưởng,  Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 
  Học hàm học vị: PGS. TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: ngphuongcham@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Phạm Văn Dương Tên cán bộ: Phạm Văn Dương
  Chức vụ: Phó Viện trưởng, 
  Học hàm học vị: PGS. TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email:
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Hoàng Cầm Tên cán bộ: Hoàng Cầm
  Chức vụ: Phó Viện trưởng, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: hoangcamvn@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903