Hai đề tài cấp bộ được nghiệm thu cấp cơ sở

13/10/2009

* Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Viện Nghiên cứu văn hoá đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ Văn hoá biển miền Trung Việt Nam do TS

* Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Viện Nghiên cứu văn hoá đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ Văn hoá biển miền Trung Việt Nam do TS. Lê Văn Kỳ làm chủ nhiệm. Sản phẩm của đề tài gồm 374 trang đánh máy khổ A4. Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung công trình gồm sáu chương: Chương 1: Những vấn đề chung về biển; Chương 2: Văn học dân gian vùng biển miền Trung; Chương 3: Tục thờ phụng thần biển ở miền Trung; Chương 4: Lễ hội, phong tục và dân ca vùng biển miền Trung; Chương 5: Các nghề biển truyền thống của ngư dân miền Trung; Chương 6: Văn hoá - du lịch biển miền Trung. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm năm thành viên, do GS. TS. Nguyễn Xuân Kính làm Chủ tịch Hội đồng. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung của đề tài, nghe nhận xét của hai phản biện (phản biện 1: PGS. TS. Lê Hồng Lý; phản biện 2: TS. Nguyễn Quang Lê), nghe những nhận xét khác và nghe TS. Lê Văn Kỳ trả lời một số câu hỏi, từng thành viên trong Hội đồng đã đánh giá bằng cách bỏ phiếu kín. Kết quả 5/5 phiếu đánh giá đề tài đủ điều kiện để nghiệm thu chính thức. * Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Viện Nghiên cứu văn hoá đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ Nhận diện bản sắc văn hoá qua một số lễ hội truyền thống của người Việt do TS. Nguyễn Quang Lê làm chủ nhiệm; với sự cộng tác của: ThS. Lê Cẩm Ly, ThS. Nguyễn Thị Huệ, ThS. Nguyễn Thị Kim Loan. Sản phẩm của đề tài gồm 396 trang đánh máy khổ A4. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung công trình gồm bảy chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận cơ bản; Chương 2: Lớp văn hoá bản địa - nền tảng của bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống người Việt; Chương 3: Lớp giao lưu văn hoá với Phật giáo trong bản sắc văn hoá: Lễ hội chùa; Chương 4: Lớp giao lưu văn hoá với Đạo giáo trong bản sắc văn hoá: Lễ hội thờ các vị thánh bất tử và Đức Thánh Trần; Chương 5: Lớp giao lưu văn hoá với Nho giáo trong bản sắc văn hoá: Thể chế hoá hệ thống nghi lễ trong lễ hội; Chương 6: Lớp giao lưu văn hoá với tín ngưỡng Chăm trong bản sắc văn hoá người Việt; Chương 7: Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá qua lễ hội truyền thống trong đời sống xã hội Việt Nam hiện đại (từ 1945 đến nay). Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm năm thành viên, do GS. TS. Nguyễn Xuân Kính làm Chủ tịch Hội đồng. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt nội dung của đề tài, nghe nhận xét của hai phản biện (phản biện 1: PGS. TS. Lê Hồng Lý; phản biện 2: TS. Lê Văn Kỳ), nghe những nhận xét khác và nghe TS. Nguyễn Quang Lê trả lời một số câu hỏi, từng thành viên trong Hội đồng đã đánh giá bằng cách bỏ phiếu kín. Kết quả 5/5 phiếu đánh giá đề tài đủ điều kiện để nghiệm thu chính thức.


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903