Một bản luận án tiến sĩ nhân học mới được bảo vệ tại Hoa Kì

13/10/2009

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, Khoa Nhân học, Trường Đại học Washington, Seattle, Hoa Kì đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ nhân học cho NCS

Ngày 11 tháng 6 năm 2009, Khoa Nhân học, Trường Đại học Washington, Seattle, Hoa Kì đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ nhân học cho NCS. Hoàng Cầm (Cán bộ nghiên cứu - Viện Nghiên cứu văn hóa) với đề tài Forest thieves? The Politics of Forest Resources in a Northwestern Frontier Valley of (Lâm tặc? Tính chính trị của việc quản lí và sử dụng tài nguyên rừng ở một thung lũng vùng Tây Bắc - Việt ).  Hội đồng chấm luận án bao gồm:  1. GS. Charles F. Keyes (Khoa Nhân học, Trường Đại học Washington) 2. GS. Stevan Harrell (Khoa Nhân học, Trường Đại học Washington )  3. GS. Celia Lowe (Khoa Nhân học, Trường Đại học Washington )  4. GS. Christoph Giebel (Khoa Sử, Trường Đại học Washington ).  Bản luận án gồm sáu chương. Chương 1: Mở đầu: Người “man di” và đại ca của lâm tặc; Chương 2: Tổ chức chính trị xã hội và quan hệ về tài sản ở Muang Tấc trước Cách mạng; Chương 3: Tri thức khoa học của “anh” và tri thức bản địa của người “man di”; Chương 4: Sự thay đổi về sở hữu và quản lí nguồn tài nguyên ở Muang Tấc sau 1954; Chương 5: Tự nhiên, con người, thị trường sau Đổi mới và sự gia tăng mâu thuẫn xã hội về tài nguyên; Chương 6: Kết luận: Hướng tới các thể chế cho những thực hành sinh thái bền vững.  P.V  


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903