Xét duyệt đề cương tập 2 của bộ "Lịch sử văn hóa Việt Nam"

04/05/2009

Lịch sử văn hóa Việt Nam là một trong những công trình trọng điểm của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hóa được giao trách nhiệm chủ trì

Lịch sử văn hóa Việt Nam là một trong những công trình trọng điểm của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hóa được giao trách nhiệm chủ trì. Theo đề cương tổng thể đã được duyệt, bộ sách gồm sáu tập. Tập 1 (do GS. TS. Ngô Đức Thịnh chủ nhiệm), các tập 3 và 4 (đều do GS. TS. Nguyễn Xuân Kính chủ nhiệm) đang triển khai. Ngày 7/4/2009, Hội đồng xét duyệt cấp Bộ đề cương tập 2 (do GS.TS. Kiều Thu Hoạch chủ nhiệm), dưới sự chủ trì của PGS. TS. Trần Đức Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã họp. Sau khi nghe GS. TS. Kiều Thu Hoạch trình bày nội dung đề cương, nghe ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng, nghe phát biểu tổng kết của PGS. TS. Trần Đức Cường, ý kiến trả lời của GS. Kiều Thu Hoạch, sáu thành viên (có mặt) đã bỏ phiếu tán thành. P.V


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903