Nghiệm thu đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu Văn hóa năm 2023

25/06/2023

Trong tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 03 đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu Văn hóa giai đoạn 2021-2023 đã được nghiệm thu chính thức, bao gồm:

(i) Đề tài: "Văn hóa tín ngưỡng của người Tày ở miền núi phía Bắc trong bối cảnh đương đại" của TS. Đoàn Thị Tuyến;

(ii) Đề tài: "Thực hành giải trí của thanh niên nông thôn vùng trung du Bắc Bộ hiện nay" của TS. Đinh Mỹ Linh;

(iii) Đề tài: "Người đồng tính, chuyển giới trong văn hóa đại chúng Việt Nam hiện nay" của TS. Vũ Hoàng Hiếu.

Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng của người Tày ở miền núi phía Bắc trong bối cảnh đương đại là một chủ đề thú vị và độc đáo, đặc biệt ở việc đào sâu về các quan điểm tôn giáo, tập tục và thực hành tâm linh của người Tà, giúp khám phá một cách rõ ràng sự đa dạng và phong phú của văn hóa tín ngưỡng trong cộng đồng này. Trong bối cảnh đương đại, văn hóa ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Đề tài đã tìm hiểu mối tương quan giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa tín ngưỡng của người Tày, qua đó cho thấy những tác động của xu hướng hiện đại lên các giá trị truyền thống và cách mà cộng đồng tộc người này đang thích nghi và đối mặt với những thay đổi. Nghiên cứu về thực hành giải trí của thanh niên nông thôn ở vùng trung du Bắc Bộ cho thấy rằng trong thời đại công nghệ số và internet, giải trí đã trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Thanh niên nông thôn cũng không nằm ngoài xu hướng này. Các thực hành giải trí đương đại của họ như chơi trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội, xem các chương trình truyền hình, tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, chơi các trò chơi dân gian và tập thể, tập thể dục-thể thao và các hoạt động giải trí khác đều ít nhiều thể hiện cả những nét cũ và mới, sự kết hợp giữa tính địa phương và toàn cầu, tính truyền thống và hiện đại. Các thực hành giải trí của họ phản ánh sự giao thoa và xung đột giữa các quan điểm, giá trị, giữa một bên là thế giới năng động, sáng tạo, chú trọng vào các nhu cầu của thanh niên, với một bên là văn hóa chính thống nơi nhấn mạnh vào các trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích. Trong khi đó, nghiên cứu về người đồng tính, chuyển giới trong văn hóa đại chúng Việt Nam hiện nay cho thấy sự nổi lên của hình ảnh người đồng tính, chuyển giới trong văn hóa đại chúng ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bùng nổ của truyền thông hiện đại, sự thay đổi trong quan niệm của xã hội đương đại về các vấn đề tình yêu, tính dục; những ảnh hưởng sâu sắc của phong trào LGBT nói riêng và các phong trào xã hội nói chung; và được mở đường bởi những chính sách đổi mới của nhà nước về văn hóa nghệ thuật đại chúng.

Các đề tài nhìn chung được đánh giá tốt ở việc thực hiện các mục tiêu và yêu cầu đã đề ra trong thuyết minh và hợp đồng đã đăng ký. Nội dung nghiên cứu bao hàm đầy đủ các yêu cầu của đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của hợp đồng đã ký kết. Các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn là những phương pháp khoa học, phù hợp với định hướng mà các đề tài đã xác định. Nội dung nghiên cứu đều là những chủ đề mới, không trùng lặp với các nghiên cứu đã có từ trước. Tiếp cận nghiên cứu, lý thuyết ứng dụng phù hợp với nội dung của đề tài cũng như phù hợp với ngành nghiên cứu văn hóa. Kết quả nghiên cứu trung thực, đáng tin cậy và có ý nghĩa trong thực tiễn xã hội hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đều đã thông qua các đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu Văn hóa. Trong đó, đề tài do TS. Đoàn Thị Tuyến chủ nhiệm đạt 71,1 điểm, xếp loại Khá; đề tài do TS. Đinh Mỹ Linh chủ nhiệm đạt 82,1 điểm, xếp loại Khá; đề tài do TS. Vũ Hoàng Hiếu chủ nhiệm đạt 84,4 điểm, xếp loại Khá.

Một số hình ảnhXem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903