Họp bình xét kết quả đăng ký thi đua & Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và người lao động năm 2021

11/12/2021

Sáng ngày 10/12/2021, tại hội trường phòng họp Viện Nghiên cứu Văn hóa đã diễn ra buổi họp bình xét kết quả đăng ký thi đua và hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và người lao động năm 2021 với sự tham gia của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức trong Viện.

 

 

 

Năm 2021, hưởng ứng phong trào chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên chức lao động. Việc bình xét kết quả đăng ký thi đua để tổng kết các kết quả thi đua trong năm, chọn ra những cá nhân, tập thể xuất sắc là điển hình cho phong trào thi đua của Viện.

 

Sau khi lần lượt nghe báo cáo thành tích thi đua của từng cá nhân, tập thể, với tinh thần dân chủ và nghiêm túc, tập thể cán bộ Viện đã bỏ phiếu bình xét kết quả đăng ký thi đua tại cơ sở, chọn ra: 5 cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: đ/c Hồ Thị Thanh Nga, đ/c Kiều Trung Sơn, đ/c Đoàn Thị Tuyến, đ/c Nguyễn Thu Hương, đ/c Lương Thu Trang; 4 phòng là tập thể lao động xuất sắc: phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Nghiên cứu di sản văn hóa truyền thống, phòng Nghiên cứu văn hóa và phát triển, phòng Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng. Hồ sơ bình xét sẽ tiếp tục được chuyển đến Hội đồng thi đua - khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để thực hiện các bước tiếp theo.

 

Cũng trong buổi sáng ngày 10/12, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tổ chức họp hội nghị cán bộ, công nhân viên chức và người lao động năm 2021 để thông qua báo cáo của tập thể lãnh đạo Viện, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân, Báo cáo về công tác tài chính trong năm.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Châm đọc Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo năm 2021

 

Báo cáo của tập thể lãnh đạo Viện đã tổng kết những thành tựu, hạn chế trong công tác lãnh đạo trên lĩnh vực quản lý sự nghiệp và nghiên cứu khoa học. Theo đó, trong năm 2021, tập thể lãnh đạo Viện đã hoàn thành nhiệm vụ quán triệt, lãnh đạo các cán bộ thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tuyên truyền, vận động chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyên hóa; tích cực, tự giác học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực bản thân và tuyên truyền cán bộ cơ quan thực hiện theo chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan; đôn đốc việc thực hiện nộ quy, quy chế làm việc trong cơ quan; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng viên; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí... Tập thể lãnh đạo Viện đồng thời cũng triển khai đầy đủ và đúng tiến độ các nghị quyết, chỉ thị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đều đặn với kết quả tốt. Lãnh đạo Viện luôn động viên, khuyến khích các cán bộ thi đua; tạo môi trường làm việc dân chủ, có trách nhiệm trong cơ quan. Tập thể lãnh đạo Viện luôn luôn xác định Viện là một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành nên luôn quán triệt đặt nhiệm vụ chuyên môn song hành với nhiệm vụ quản lý. Các đ/c lãnh đạo Viện đều thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như chủ nhiệm các đề tài được giao, công bố bài nghiên cứu, tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo, chủ trì các buổi sinh hoạt, hội nghị, hội thảo khoa học…

 

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân cho biết dù gặp biến động về nhân sự trong nhiệm kỳ, Ban vẫn đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách như: duy trì họp thường xuyên cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Viện; xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ theo hướng dẫn của Ban thanh tra cấp trên; theo dõi quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nội quy trong cơ quan, vấn đề liên quan đến hoạt động khoa học; theo dõi xây dựng hợp đồng mua sắm, tu sửa, vận động thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nêu cao tinh thần đoàn kết, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Các chế độ chính sách như thực hiện chế độ nghỉ thai sản, chế độ bảo hiểm, chế độ hưu trí theo đúng quy định Nhà nước; tạo điều kiện cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao… góp phần vào kết quả hoạt động chung của cơ quan. Báo cáo cũng nhận xét rằng tất cả các công chức, viên chức của Viện đều gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhanh chóng thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid, duy trì hoạt động nghiên cứu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đối ngoại và các nhiệm vụ khác.

 

 

Đ/c Kiều Trung Sơn đọc Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2021

 

 

Đ/c Nguyễn Thu Hương đọc Báo cáo tài chính năm 2021

 

Sau phần trình bày các báo cáo, tập thể lãnh đạo Viện, Ban thanh tra nhân dân đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao về nỗ lực hoạt động, nhất là trong bối cảnh năm 2021 với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và đổi mới cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Tập thể cán bộ Viện nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của lãnh đạo và Ban thanh tra nhân dân, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những phương hướng đặt ra trong các năm tiếp theo. Để kết thúc hội nghị, tập thể cán bộ Viện đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới để thực hiện nhiệm vụ công tác trong các năm tiếp theo.Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903