Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Viện Nghiên cứu Văn hóa

12/12/2023

Chiều ngày 11/12, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023. Đây là sinh hoạt thường niên của Viện nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm.

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân cho biết vào năm 2023, hoạt động của Ban vẫn được duy trì như mọi năm. Viện Nghiên cứu Văn hóa tương đối ổn định về mặt tổ chức, không có khiếu nại, khiếu kiện. Ban đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ: theo dõi việc thực hiện nội quy của cơ quan; theo dõi việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng ở cơ quan; theo dõi việc thực hiện quy chế của các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; tham gia các buổi giao ban giữa lãnh đạo và cán bộ trong Viện để kịp thời nắm bắt và cập nhật tình hình hoạt động của cơ quan. Việc thực hiện các chế độ cho người lao động như chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ thai sản, chế độ nghỉ hưu, chế độ phúc lợi khi có ốm đau, lễ tết, trao thưởng cho con em người lao động có thành tích cao trong học tập… được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với điều kiện cho phép.

Trong năm 2023, Viện đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành mới; đã tổ chức cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm cho các chức danh Viện trưởng, Phó Viện trưởng; tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam. Các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Các hoạt động giao ban hàng tháng đúng định kỳ. Cơ sở vật chất được quản lý chặt chẽ, đảm bảo theo quy định. Viện đã tích cực tạo điều kiện cho người lao động được tham gia các cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập ở nước ngoài. Các hoạt đồng này đều được Ban thanh tra nhân dân giám sát và ghi nhận đầy đủ.

Nhìn chung các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác của đơn vị được các cán bộ thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo Viện đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức đoàn thể; tổ chức nghiệm thu các đề tài đúng thời hạn; chế độ giao ban được thực hiện định kỳ; chế độ công khai tài chính được đảm bảo; chế độ phúc lợi của người lao động được thực hiện tốt trong điều kiện cho phép; đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban lãnh đạo Viện với các tổ chức đoàn thể trong Viện để xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, khắc phục các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

 

Đ/c Vũ Tú Quỳnh thay mặt Ban thanh tra nhân dân đọc Báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2023

Báo cáo của bộ phận Tài chính đã tổng kết về công tác tài chính của Viện trong năm 2023. Theo đó, Viện đã thực hiện công tác kế hoạch tài chính và quản lý cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Việc xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2023 đúng thời hạn theo quy định, đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc tài chính, bám sát dự toán ngân sách nhà nước và tiến độ của Viện Hàn lâm. Việc lập báo cáo quyết toán tài chính được thực hiện theo đúng quy định, thời hạn. Kinh phí tiết kiệm của Viện năm 2022 được trích lập vào Quỹ phát triển sự nghiệp, Quỹ bổ sung phúc lợi, khen thưởng. Các tài sản hiện đang dùng được sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên; công tác kiểm kê tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

Báo cáo của tập thể lãnh đạo Viện đã tổng kết những thành tựu, hạn chế trong công tác lãnh đạo trên lĩnh vực quản lý sự nghiệp và nghiên cứu khoa học. Báo cáo nhấn mạnh rằng năm 2023 là một năm khó khăn trên nhiều mặt công tác đối với Viện, cùng chia sẻ khó khăn chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo Viện đã hết sức cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo Viện đã quán triệt, lãnh đạo các cán bộ thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tuyên truyền, vận động chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyên hóa; tích cực, tự giác học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực bản thân và tuyên truyền cán bộ cơ quan thực hiện theo chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng viên; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí... Tập thể lãnh đạo Viện đồng thời cũng triển khai đầy đủ và đúng tiến độ các nghị quyết, chỉ thị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Châm thay mặt tập thể lãnh đạo Viện đọc Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Viện năm 2023

Về công tác tổ chức, tập thể lãnh đạo Viện đã cố gắng giữ gìn nội bộ tập thể Viện đoàn kết, gắn bó, tạo môi trường làm việc tốt, hiệu quả cho các cá nhân; lãnh đạo và đôn đốc các công việc đối ngoại, quản lý khoa học, tổ chức, các công việc của Chi ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên để các bộ phận này hoàn thành tốt công việc của mình; việc đánh giá năng lực khoa học và kết quả thực hiện công việc của cán bộ, Đảng viên được thực hiện công khai, thẳng thắn, khách quan, trên tinh thần xây dựng, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Các cán bộ của Viện đều nỗ lực cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ của mình trên tinh thần đoàn kết, gắn bó, hợp tác và làm việc hiệu quả.

Tập thể lãnh đạo Viện luôn luôn xác định Viện là một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành nên luôn quán triệt đặt nhiệm vụ chuyên môn song hành với nhiệm vụ quản lý. Tất cả các đề tài khoa học của Viện đều đã được thực hiện và bảo vệ đúng hạn với chất lượng đảm bảo. Viện đã tổ chức thành công Hội nghị Thông báo văn hóa năm 2023 và nhiều tọa đàm khoa học khác. Các cán bộ trong Viện không chỉ làm tốt các đề tài từ nguồn kinh phí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam mà còn tích cực khai thác các nguồn tài trợ nghiên cứu khác, đóng góp cho sự phát triển của Viện và sự phát triển của ngành. 

Trong năm 2023, Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam phải dừng xuất bản một thời gian do vấn đề chờ cấp lại giấy phép xuất bản sau mỗi 10 năm và do thay đổi cơ quan chủ quản, thay đổi vị trí Tổng biên tập. Trong bối cảnh như vậy, Tạp chí vẫn đã thực hiện xuất bản được đủ kỳ. Các bài viết trên Tạp chí được đảm bảo về mặt chất lượng, phản ánh những nội dung mang tính cập nhật của ngành nghiên cứu Văn hóa.

Tập thể lãnh đạo Viện luôn xác định vị trí của Viện là một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành, lãnh đạo Viện cũng là những nhà khoa học, vì thế tập thể lãnh đạo Viện luôn ý thức được sự cần thiết của việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn bên cạnh các nhiệm vụ quản lý. Kết quả là năm 2023, các lãnh đạo Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như: xuất bản sách chuyên khảo, công bố bài viết in trong các sách; công bố các bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế; viết, tham dự và trình bày tham luận tại các hội thảo quốc gia và quốc tế; tham gia chủ trì hội thảo quốc gia và quốc tế; làm chủ nhiệm đề tài, dự án và tham gia các đề tài, dự án khoa học; giảng dạy các bộ môn tại cơ sở đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học…

Đề cập về phương hướng năm 2024, tập thể lãnh đạo Viện cam kết đẩy mạnh sát sao việc lãnh đạo các hoạt động khoa học của Viện; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý cũng như chuyên môn để có thể thực hiện các công việc ngày một tốt hơn.

Sau phần trình bày của các báo cáo, tập thể lãnh đạo Viện, Ban thanh tra nhân dân và Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao về nỗ lực hoạt động, trong bối cảnh năm 2023 vẫn là năm chứng kiến những sự thay đổi về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Tập thể cán bộ Viện nhất trí cao với các báo cáo, đồng thời bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những phương hướng đặt ra trong các năm tiếp theo.Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903