Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022 của Viện Nghiên cứu Văn hóa

20/12/2022

Sáng ngày 19/12, Viện Nghiên cứu Văn hóa đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đây là sinh hoạt thường niên của Viện nhằm đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm.

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân cho biết vào năm 2022, hoạt động của Ban vẫn được duy trì như mọi năm. Viện Nghiên cứu Văn hóa tương đối ổn định về mặt tổ chức, không có khiếu nại, khiếu kiện. Ban đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ: theo dõi việc thực hiện nội quy của cơ quan; theo dõi việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng ở cơ quan; theo dõi việc thực hiện quy chế của các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở; tham gia các buổi giao ban giữa lãnh đạo và cán bộ trong Viện để kịp thời nắm bắt và cập nhật tình hình hoạt động của cơ quan. Về kết quả thực hiện, nhìn chung các chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác của đơn vị được các cán bộ thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo Viện đã lắng nghe các ý kiến đóng góp của cá nhân, tổ chức đoàn thể; tổ chức nghiệm thu các đề tài đúng thời hạn; chế độ giao ban được thực hiện định kỳ; chế độ công khai tài chính được đảm bảo; chế độ phúc lợi của người lao động được thực hiện tốt trong điều kiện cho phép; đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa ban lãnh đạo Viện với các tổ chức đoàn thể trong Viện để xây dựng tập thể đoàn kết, dân chủ, khắc phục các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Đ/c Vũ Tú Quỳnh thay mặt Ban thanh tra nhân dân đọc Báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2022

Báo cáo của bộ phận Tài chính đã tổng kết về công tác tài chính của Viện trong năm 2022. Theo đó, Viện đã thực hiện công tác kế hoạch tài chính và quản lý cơ sở vật chất theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Việc xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2023 đúng thời hạn theo quy định, đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc tài chính, bám sát dự toán ngân sách nhà nước.

Báo cáo của bộ phận Tổ chức cán bộ đã tổng kết tình hình thực hiện chế độ chính sách và công tác tổ chức cán bộ trong năm 2022. Theo đó, Viện đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định trong nâng bậc lương thường xuyên, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nâng lương, thực hiện chế độ hưu trí và chế độ kéo dài thời gian công tác cho các cán bộ, công chức, viên chức. Việc quản lý, bảo quản hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đang đương chức và đã nghỉ hưu được báo cáo thường xuyên với Ban tổ chức cán bộ của Viện Hàn lâm. Đã thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đưa ra kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng. Các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo như chế độ nghỉ thai sản, chế độ bảo hiểm, chế độ học tập, công tác.

Đ/c Nguyễn Thu Hương đọc báo cáo tổng kết công tác tài chính của Viện trong năm 2022

Báo cáo của tập thể lãnh đạo Viện đã tổng kết những thành tựu, hạn chế trong công tác lãnh đạo trên lĩnh vực quản lý sự nghiệp và nghiên cứu khoa học. Theo đó, trong năm 2022, tập thể lãnh đạo Viện đã hoàn thành nhiệm vụ quán triệt, lãnh đạo các cán bộ thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tuyên truyền, vận động chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyên hóa; tích cực, tự giác học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực bản thân và tuyên truyền cán bộ cơ quan thực hiện theo chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, phát triển Đảng viên; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí... Tập thể lãnh đạo Viện đồng thời cũng triển khai đầy đủ và đúng tiến độ các nghị quyết, chỉ thị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Đ/c Nguyễn Thị Phương Châm thay mặt tập thể lãnh đạo Viện đọc Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Viện năm 2022

Về công tác tổ chức, với phương châm tập trung, linh hoạt, hiệu quả, tập thể lãnh đạo Viện đã cố gắng giữ gìn nội bộ tập thể Viện đoàn kết, gắn bó, tạo môi trường làm việc tốt, hiệu quả cho các cá nhân; lãnh đạo và đôn đốc các công việc đối ngoại, quản lý khoa học, tổ chức, các công việc của Chi ủy, công đoàn, Đoàn Thanh niên để các bộ phận này hoàn thành tốt công việc của mình; việc đánh giá năng lực khoa học và kết quả thực hiện công việc của cán bộ, Đảng viên được thực hiện công khai, thẳng thắn, khách quan, trên tinh thần xây dựng, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Tập thể lãnh đạo Viện luôn luôn xác định Viện là một cơ quan nghiên cứu chuyên ngành nên luôn quán triệt đặt nhiệm vụ chuyên môn song hành với nhiệm vụ quản lý. Tất cả các đề tài khoa học của Viện đều đã được thực hiện và bảo vệ đúng hạn với chất lượng đảm bảo. Viện đã tổ chức thành công Hội nghị Thông báo văn hóa năm 2022 và nhiều tọa đàm khoa học khác. Các cán bộ trong Viện không chỉ làm tốt các đề tài từ nguồn kinh phí của Viện Hàn lâm mà còn tích cực khai thác các nguồn tài trợ nghiên cứu khác, đóng góp cho sự phát triển của Viện và sự phát triển của ngành. 

Đề cập về phương hướng năm 2023, tập thể lãnh đạo Viện cam kết đẩy mạnh sát sao việc lãnh đạo các hoạt động khoa học của Viện; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý cũng như chuyên môn để có thể thực hiện các công việc ngày một tốt hơn.

Sau phần trình bày của các báo cáo, tập thể lãnh đạo Viện, Ban thanh tra nhân dân và Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao về nỗ lực hoạt động, nhất là trong bối cảnh năm 2022 với những sự thay đổi về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính. Tập thể cán bộ Viện nhất trí cao với các báo cáo, đồng thời bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với những phương hướng đặt ra trong các năm tiếp theo.Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903