Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028

30/05/2023

Chiều ngày 29/5/2023, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn - Hai Bà Trưng - Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự có mặt của toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong Viện.

Đại hội được tiến hành với sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm 3 đ/c là: đ/c Đoàn Thị Tuyến, đ/c Đinh Việt Hà. đ/c Hoàng Thị Thu Hằng. Đại hội vinh dự có sự tham gia của đ/c PGS. TS. Phạm Minh Phúc - Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đ/c Phan Thị Mai - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đại hội cũng có sự tham gia của đông đủ tập thể lãnh đạo Viện, bao gồm: đ/c PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa; TS. Hoàng Cầm - Phó Viện trưởng; PGS. TS. Phạm Văn Dương - Phó Viện trưởng.

Đại hội Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thông qua: Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021, kéo dài đến năm 2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021, kéo dài đến năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021, kéo dài đến năm 2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo Tổng kết đã nêu nhiều kết quả đã đạt được của Công đoàn Viện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, kéo dài đến năm 2023. Cụ thể, Công đoàn đã tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động của cơ quan, Ban chấp hành thường xuyên được mời tham gia đóng góp ý kiến về những chủ trương của Viện như thảo luận về quy chế hoạt động của cơ quan, có đại diện tham gia các hội đồng xét tăng lương, hội đồng thi đua - khen thưởng, hội đồng kiểm tra tài chính, hội đồng mua sắm tài sản, kiểm tra tài sản... Công đoàn phối hợp với chính quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ viên chức tại Viện. Triển khai kịp thời các văn bản quy định mới về các chế độ liên quan tới cán bộ, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động. Công đoàn đã hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ khẩn cấp cho công nhân phía Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Động viên các công đoàn viên khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để ứng phó trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, của Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã động viên các đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như các chủ trương công tác của Công đoàn. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII, Nghị quyết TW 4 khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; tiếp tục đẩy mạnh: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, viên chức và người lao động; Phối hợp với Chi bộ, chính quyền thực hiện tốt về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo tinh thần "Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả" nhằm gắn phát huy dân chủ với đảm bảo kỷ cương, khuyến khích sáng tạo, coi đó là động lực phát triển, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân...

Báo cáo Tổng kết đánh giá Công đoàn Viện đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021, kéo dài đến năm 2023. Công đoàn Viện đã có những bước ổn định và phát triển. Hoạt động đang ngày càng đi vào chiều sâu và nề nếp. Vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và nâng cao. Công đoàn không chỉ thể hiện ở việc chăm lo đời sống công đoàn viên mà bước đầu còn tham gia cùng chính quyền thực hiện các công tác quản lý đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Viện Nghiên cứu Văn hóa. Các Công đoàn viên đều có ý thức xây dựng, ủng hộ phong trào chung, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa và Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát động. Đoàn kết, nhất trí và chủ động phối hợp hoạt động với Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối với chính quyền và Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc phổ biến cũng như thực hiện các chính sách, giải quyết các vướng mắc liên quan đến Công đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định cho đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho công đoàn viên.

Đại hội đã xác định nhiệm kỳ 2023 - 2028 là nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa. Đây là nhiệm kỳ mà Công đoàn cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Công đoàn các cấp. Đây cũng là giai đoạn Viện Nghiên cứu Văn hóa cần tiếp tục bổ sung, củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện theo sự chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Định hướng quan trọng đặt ra là Công đoàn cần có sự tăng cường về tổ chức, đổi mới cách thức lãnh đạo nhằm nâng cao hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện; góp phần giữ vững kỷ cương, sự đoàn kết và tiếp tục xây dựng Viện phát triển toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra 02 đ/c vào Ban Chấp hành khóa mới là: đ/c Hồ Việt Anh và đ/c Hoàng Thị Thu Hằng. Ban Chấp hành mới đã ra mắt Đại hội và phát biểu, cam kết thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ mới mà Đại hội đã thông qua. Đại hội cũng đã tiến hành bầu các đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số hình ảnh

Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021, kéo dài đến năm 2023 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Các đại biểu phát biểu tại Đại hội (đang phát biểu là PGS. TS. Phạm Văn Dương)

Các đại biểu phát biểu tại Đại hội (đang phát biểu là PGS. TS. Phạm Minh Phúc)

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và phát biểu tại Đại hội

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903