Sinh hoạt khoa học: Sự kiến tạo “Đồ ăn và cách ăn của Ấn Độ” ở Việt Nam: “cái khác” và phong trào dân tộc chống thực dân ở Việt Nam

23/06/2017

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kì về chủ đề: “Sự kiến tạo "Đồ ăn và cách ăn của Ấn Độ" ở Việt Nam: "cái khác" và phong trào dân tộc chống thực dân ở Việt Nam (The Making of Indian Eating in Vietnam: "the Other" and Anti-Colonial Vietnamese Nationalism)”.

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kì về chủ đề: “Sự kiến tạo "Đồ ăn và cách ăn của Ấn Độ" ở Việt Nam: "cái khác" và phong trào dân tộc chống thực dân ở Việt Nam (The Making of Indian Eating in Vietnam: "the Other" and Anti-Colonial Vietnamese Nationalism)” do TS. Phạm Phương Chi (Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) trình bày. Dựa trên cơ sở khảo sát các nguồn tư liệu bằng tiếng Việt (chủ yếu là báo chí và văn học Việt Nam), bài thuyết trình đã phân tích các mối liên hệ mang tính lịch sử giữa việc “dị hóa” về diễn ngôn đối với đồ ăn và cách ăn Ấn Độ với phong trào dân tộc chống thực dân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Tiếp cận dưới góc độ nhân học, bài thuyết trình đã thu hút sự quan tâm và tạo ra những tranh luận sôi nổi giữa các nhà khoa học xung quanh vấn đề về diễn ngôn, vấn đề về chủng tộc và mối liên hệ đối với phong trào chống thực dân.

PV.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903