Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Lễ hội làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội: Sáng chế truyền thống trong bối cảnh đương đại”

14/01/2021

Chiều ngày 13/1/2021, tại phòng họp 3E nhà A, số 1 Liễu Giai đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Lễ hội làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội: Sáng chế truyền thống trong bối cảnh đương đại” do TS. Nguyễn Giáo làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Văn hóa là tổ chức chủ trì thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm: GS.TS. Đặng Nguyên Anh - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Bùi Quang Thanh - Phản biện 1; PGS.TS. Trần Thị An - Phản biện 2; GS.TS. Lê Hồng Lý - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh - Ủy viên; PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Ủy viên; ThS. Trần Thị Bích Nga - Thư ký.


Đề tài làm rõ các chiều cạnh đa dạng của sáng chế văn hóa trong lễ hội làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Sử dụng quan điểm lý thuyết sáng chế truyền thống, đề tài đánh giá thực trạng sáng chế truyền thống trong lễ hội làng Ninh Hiệp, chỉ ra các vấn đề như quan điểm, mục đích và những xung đột, thương thỏa trong diễn trình sáng chế truyền thống trong lễ hội làng Ninh Hiệp. Phân tích tập trung làm rõ trong diễn trình này thì ý nghĩa mới của lễ hội được tạo ra như thế nào, qua đấy phát huy bản sắc địa phương ra sao. Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh rằng cộng đồng làng là một khối không đồng nhất, gồm nhiều nhóm khác nhau, với những cách thức, quan điểm sáng chế khác nhau. Chính vì thế mà tiến trình đã xảy ra những xung đột và thương thỏa giữa các nhóm. Phát hiện của đề tài dẫn đến thảo luận về các quan điểm lý thuyết liên quan đến truyền thống và sáng chế. Theo đó, không có sự phân biệt đáng kể giữa truyền thống và sáng chế. Truyền thống không phải cái gì có sẵn, cho trước mà luôn được tạo ra theo nhu cầu của chủ thể văn hóa...


Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến phản biện, góp ý trên tinh thần khách quan, thẳng thắn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đã giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, bám sát thực tiễn và đạt mục tiêu đề ra trong thuyết minh đề tài. Hệ thống tài liệu trong và ngoài nước phong phú, cập nhật, bao quát được vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết tương đối rõ ràng, việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu thuần thục, đem lại hiệu quả khoa học khá rõ. Kết quả nghiên cứu trường hợp ở làng Ninh Hiệp là tư liệu tham khảo tốt cho sự biến đổi văn hóa làng ở Việt Nam trong điều kiện xã hội đương đại. Phân tích, đánh giá thực tiễn có ý nghĩa ứng dụng cập nhật đối với đội ngũ quản lý văn hóa, chính quyền địa phương và nâng cao nhận thức cộng đồng.


Hội đồng nghiệm thu đã quyết định thông qua đề tài với 88,5 điểm, xếp loại Khá.


Một số hình ảnh


 


 


 


 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903