Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ “Thực hành tín ngưỡng thờ Tứ phủ của người Việt từ sau vinh danh”

01/10/2020

Sáng ngày 30/9/2020, tại hội trường phòng họp Viện Nghiên cứu Văn hóa đã diễn ra buổi nghiệm thu cơ sở cho đề tài cấp Bộ “Thực hành tín ngưỡng thờ Tứ phủ của người Việt từ sau vinh danh” do PGS.TS. Nguyễn Thị Yên làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu gồm 5 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Phản biện 1; TS. Hoàng Cầm - Phản biện 2; PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương - Ủy viên; TS. Đỗ Lan Phương - Thư ký.

 

Sử dụng quan điểm tiếp cận của UNESCO, quan điểm của giới học thuật về vai trò của nhà nước, cộng đồng và xã hội đối với các di sản cần được bảo vệ, đề tài trình bày các vấn đề quản lý nhà nước và vấn đề cộng đồng của thực hành tín ngưỡng Tứ phủ của người Việt kể từ khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa. Đề tài cho thấy rằng sau khi thực hành tín ngưỡng Tứ phủ được vinh danh, hoạt động của các tổ chức xã hội, nhà nghiên cứu, cộng đồng cùng với các thành phần xã hội khác có liên quan trở nên rất mạnh mẽ, đã tác động không nhỏ đến các thực hành tín ngưỡng đã và đang được duy trì, từ đó đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cho quản lý và phát huy di sản.

 

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện thẳng thắn để giải quyết các hạn chế của đề tài. Hội đồng ghi nhận những cố gắng của nhóm thực hiện đề tài trong việc tìm ra những cái mới, mặc dù chủ đề đã được thảo luận tương đối nhiều và tiếp cận tài liệu gặp những khó khăn khách quan nhất định. Trên cơ sở đánh giá về việc thực hiện tiến độ và hoàn thành sản phẩm, các yêu cầu cơ bản về nội dung báo cáo, Hội đồng đã tổng kết các yêu cầu cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo trước khi nghiệm thu ở cấp hội đồng tiếp theo.

 

Một số hình ảnh

 

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903