Nghiệm thu cơ sở đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa trong Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"

18/11/2021

Chiều ngày 16/11/2021, tại hội trường phòng họp Viện Nghiên cứu Văn hóa đã diễn ra buổi nghiệm thu cơ sở cho Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa trong Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” do PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm làm chủ nhiệm, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

 

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm 7 thành viên, bao gồm: PGS.TS. Trần Đức Ngôn (Đại học Văn hóa) - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Thị An (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Thị Yên (Viện Nghiên cứu Văn hóa) - Phản biện 2; GS.TS Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Ủy viên; PGS.TS. Kiều Trung Sơn (Viện Nghiên cứu Văn hóa) - Ủy viên; TS. Vũ Tú Quỳnh (Viện Nghiên cứu Văn hóa) - Ủy viên.

 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động văn hóa nông thôn, đặc biệt là các hoạt động văn hóa gắn với thiết chế văn hóa trong Chương trình nông thôn mới và thiết chế văn hóa truyền thống, đề tài đưa ra những giải pháp mang tính lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa gắn với các thiết chế văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

 

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện theo tinh thần thẳng thắn, khách quan. Hội đồng đánh giá đề tài được thực hiện công phu trên cơ sở khảo sát các điểm nghiên cứu thực tế, bảo đảm tính đại diện, tính vùng miền, tộc người, nhờ đó mà có tính khoa học cao. Báo cáo tổng hợp của đề tài đã có nhiều đóng góp từ phương diện lý luận về các quan điểm về văn hóa, hoạt động văn hóa, quản lý văn hóa cơ sở. Đồng thời, báo cáo của đề tài đã làm rõ vai trò, ý nghĩa, tính cần thiết của các thiết chế văn hóa truyền thống do cộng đồng tạo lập và thực hành văn hóa. Các kết quả nghiên cứu đã có đóng góp thiết thực trong việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa gắn với thiết chế văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn tiếp theo. Từ đánh giá về việc thực hiện tiến độ và hoàn thành sản phẩm, các yêu cầu cơ bản về nội dung báo cáo, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã quyết định thông qua đề tài với kết quả bảo vệ xuất sắc, đồng thời tổng kết các yêu cầu cho chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo trước khi nghiệm thu ở cấp hội đồng tiếp theo.

 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903