Nghiệm thu chính thức ba đề tài cấp Bộ của Viện Nghiên cứu văn hóa

28/06/2017

Ba đề tài cấp Bộ: “Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: nhận diện từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hoá”; “Sử thi Ê Đê hiện nay: Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng”; “Biến đổi trong văn hóa làng Việt truyền thống ở một số vùng đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ hội nhập”.

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, đề tài cấp Bộ “Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: nhận diện từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hoá” do PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương làm chủ nhiệm đề tài, thực hiện trong 2 năm 2015 - 2016, đã được tổ chức nghiệm thu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, hai đề tài cấp Bộ là “Sử thi Ê Đê hiện nay: Nghệ nhân và việc trao truyền nghệ thuật diễn xướng” do PGS.TS. Kiều Trung Sơn làm chủ nhiệm, và “Biến đổi trong văn hóa làng Việt truyền thống ở một số vùng đồng bằng Bắc Bộ thời kỳ hội nhập” do TS. Đoàn Thị Tuyến làm chủ nhiệm, đều thực hiện trong 2 năm 2015 - 2016 cũng đã bảo vệ thành công và được xếp loại khá.

(Theo: Tạp chí Văn hóa dân gian)

 

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903