[Hà Nội] Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch

04/01/2024

Ngày 03/01/2024, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đề ra phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”. Ngành tiếp tục thay đổi căn bản, toàn diện tư duy “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”. Năm 2023, Ngành đã đạt được các kết quả quan trọng trên một số phương diện:

Một là, chủ động rà soát các “khoảng trống” trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để tham mưu đề xuất Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công cụ pháp luật, đồng thời “khơi thông” nguồn lực, “kiến tạo” phát triển. Điểm nhấn quan trọng năm 2023 là bộ được giao chủ trì xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Hai là, tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm bản Đề cương về văn hóa Việt Nam (năm 1943), góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong xã hội.

Ba là, công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa đã đi đúng hướng, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện, góp phần thiết thực xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp, giá trị “chân - thiện - mỹ” của con người, làm cho cuộc sống của mỗi gia đình, của xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương nâng tầm quy mô tổ chức, chất lượng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật cấp vùng, cấp quốc gia. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, triển lãm, bảo tàng “đa dạng về hình thức - phong phú về thể loại - đặc sắc về nội dung” không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thụ hưởng văn hóa của nhân dân, phục vụ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn mà còn thực hiện sứ mệnh củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, quảng bá hình ảnh về quê hương, đất nước, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế.

Năm là, quan tâm mạnh mẽ hơn tới việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, làm cơ sở cho việc đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành chiến lược mới về phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn tới.

Sáu là, tích cực chuẩn bị, trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1-12-2011, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; tổ chức Hội nghị toàn quốc phát triển thể thao thành tích cao làm cơ sở hoàn thiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030.

Thể thao Việt Nam dựa trên 2 trụ cột: thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; thể thao cho mọi người với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” để phát hiện tạo nguồn, đưa thể thao thành tích cao phát triển. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành nhiều thành tích tại các kỳ SEA Games, ASIAD...

Bảy là, du lịch đã “về đích” với kết quả rất đáng trân trọng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Năm 2023, tổng số khách du lịch quốc tế ước đạt 12,5 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra (8 triệu lượt), đạt mục tiêu đã điều chỉnh; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt khách, vượt 5,8% so với kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới tại Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới năm 2023.

Tám là, công tác ngoại giao văn hóa được triển khai tích cực, Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027 với số phiếu rất cao. Hội An, Đà Lạt chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. 11 chương trình chính trị nghệ thuật trong khuôn khổ 5 chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cùng với 6 chương trình tuần văn hóa, lễ hội du lịch và văn hóa Việt Nam tại nước ngoài trong năm 2023 đã góp phần quảng bá đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn với nền văn hóa đặc sắc tới đông đảo bạn bè quốc tế.

Chín là, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được cải tiến; hai hội nghị đối thoại trực tiếp của lãnh đạo bộ với lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, cùng việc triển khai thực hiện cam kết của người đứng đầu các đơn vị thuộc bộ với bộ trưởng về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đã loại dần sức ỳ, lực cản, tâm lý e dè, thiếu quyết liệt trong thực thi công vụ.

Mười là, công tác truyền thông từng bước có chuyển biến. Chương trình “Câu chuyện văn hóa” phát sóng hằng ngày và chương trình “Du lịch Việt Nam” phát sóng sáng thứ 7, chủ nhật hằng tuần trên VTV1 đã mang đến góc nhìn toàn cảnh, nhiều điều mới mẻ về văn hóa, du lịch cho khán giả xem truyền hình. Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần đầu tiên được tổ chức đã lan tỏa những thành tựu của ngành, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong năm qua, nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng được nâng cao, văn hóa ngày càng có nhiều đóng góp trong thành tựu chung của đất nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của ngành văn hóa, thể thao và du lịch khi đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cùng những khó khăn, thách thức đặt ra với toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong bối cảnh mới khi thế giới có nhiều biến động, khó lường, khó dự báo; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính định hướng phát triển cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2024 và thời gian tới, như: tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Tạo đột phá trong công tác thể chế hóa, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, khai thác di sản; từng bước giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển.

Nguồn: Tạp chí Cộng sản điện tửXem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903