[Bình Thuận] Hội thảo khoa học “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”

19/06/2024

Sáng ngày 17/06/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”. Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí Võ Thanh Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thế Nhân – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Tiến sĩ Lê Hồng Dũng - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đơn vị, địa phương và các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa trong tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh  cho biết: Văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Bình Thuận là nhân tố quan trọng có sức hấp dẫn du khách tìm đếm khám phá, chiêm bái; là những giá trị mang tính cốt lõi, nền tảng của văn hóa ứng xử, văn hóa tinh thần không thể thiếu, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời gian qua. Theo đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh luôn được các cấp trong tỉnh quan tâm, đề ra nhiều chính sách nhằm bảo vệ và phát huy giá trị theo hướng phát triển bền vững. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được các cộng đồng dân tộc chú trọng, nhận thức, trách nhiệm ngày một nâng cao, thể hiện rõ nét và đạt hiệu quả tích cực; công tác xã hội hóa trong bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dần được lan tỏa và nhân rộng.… Thông qua Hội thảo sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng chiến lược, ban hành quyết sách nhằm quán triệt, triển khai thực hiện và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, gia đình và con người Bình Thuận trong đời sống xã hội ở hiện tại và tương lai; đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẳng thắn nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Thuận vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp chưa được ngăn chặn hiệu quả, tệ nạn xã hội ở một số địa phương có chiều hướng gia tăng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số cán bộ, đảng viên đã ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chưa huy động được các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp để đầu tư cho phát triển văn hóa; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện lệch lạc thiếu chuẩn mực…

Cũng tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tiến hành trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm các nội dung về giá trị văn hóa, con người Bình Thuận, giá trị gia đình, công tác tuyên truyền, bảo tồn, phát huy tài nguyên văn hóa và nhận diện tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững...

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình ThuậnXem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903