Bài viết "Nhìn lại năm 2022 - thông điệp năm 2023 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch" của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

14/01/2023

Nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có bài viết: “Nhìn lại năm 2022 - thông điệp năm 2023 của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch”. Nội dung của bài viết đánh giá về sự phát triển của ngành trong năm 2022 và đề ra các mục tiêu cho năm 2023.

Năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Việt Nam đã đối mặt và vượt qua nhiều thách thức, đặc biệt là hậu quả của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, ngành đã xác định xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Các giải pháp cụ thể và khoa học đã được triển khai, nhằm hình thành hệ sinh thái văn hóa có khả năng thúc đẩy sự sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Việc mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và tổ chức thành công SEA Games 31 là những minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sau đại dịch.

Bên cạnh đó, ngành VHTT&DL cũng đã tiếp tục theo đuổi các mục tiêu lâu dài, với quan điểm phát triển văn hóa là "nguồn sức mạnh nội sinh" và "nền tảng tinh thần của xã hội". Đầu tư cho văn hóa được chú trọng thông qua các chiến lược, chương trình và lộ trình phù hợp. Năm 2022 cũng chứng kiến sự triển khai của các nhiệm vụ chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, cũng như việc tổ chức thành công các hội thảo quốc gia về giá trị văn hóa và chính sách phát triển văn hóa.

Năm 2023, được xác định là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa, với mục tiêu tạo ra diện mạo mới cho đời sống văn hóa cơ sở và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Việc phát triển văn hóa ở Việt Nam được nhấn mạnh là sự nghiệp của toàn dân, với mục tiêu đa dạng hóa giá trị và biểu đạt văn hóa.

Bài viết khẳng định lại quan điểm phát triển văn hóa theo hướng toàn diện và hài hòa, trong đó con người và đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng. Phát triển văn hóa được xem là phát triển con người, một quá trình lâu dài và hướng tới tương lai. Điều này đòi hỏi sự đầu tư tương xứng của Nhà nước và sự đóng góp tích cực của các thành phần xã hội, nhằm khơi thông nguồn lực văn hóa và tạo ra sự phát triển bền vững cho ngành VHTT&DL Việt Nam.

Nguồn: Báo Văn hóaXem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903