Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam

14/08/2019

       1. Bài gửi Tạp chí là bài chưa gửi hoặc chưa công bố trên các sách, báo và tạp chí khác.

       2. Bài gửi Tạp chí được trình bày theo thứ tự sau: tên bài, tác giả, tóm tắt (khoảng nửa trang A4), nội dung bài viết, tài liệu tham khảo. Cuối bài viết, tác giả ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị (nếu có), cơ quan công tác, số điện thoại, email.

       3. Bản thảo được soạn trên máy vi tính, khổ A4, phông chữ Times New Roman (thuộc mã UNICODE), cỡ chữ 14pt, giãn dòng 1.5 lines.

       4. Tên người, địa danh, thuật ngữ tiếng nước ngoài giữ nguyên văn, trong trường hợp cần phiên âm sang tiếng Việt thì để trong ngoặc đơn.

       5. Đối với các đoạn trích dẫn: nếu trích dẫn nguyên văn thì phần trích dẫn phải được đặt trong dấu ngoặc kép, nếu trích dẫn nội dung thì không phải đặt trong dấu ngoặc kép. Cả hai loại này đều phải được trích nguồn và để ở chữ thường.

       6. Các chú thích để ở cuối bài, theo thứ tự (1), (2), (3) căn cứ vào trình tự xuất hiện trong bài viết. Không dùng chú thích để dẫn nguồn tư liệu tham khảo.

       7. Danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo từng khối tiếng (Việt, Anh, Pháp). Các trình bày tài liệu tham khảo được quy định như sau:

       - Nếu là sách:

       Ví dụ: Đinh Gia Khánh (1993), Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

       - Nếu là bài đăng trên tạp chí:

       Ví dụ: Trần Hữu Sơn (2014), "Ứng xử của người Dao với biến đổi khí hậu", Văn hóa dân gian, số 2, tr. 3 - 14.

       - Nếu là bài đăng trong một cuốn sách:

       Ví dụ: Nguyễn Xuân Kính (2009), "Quá trình sưu tầm và nhận thức lí luận đối với sử thi ở Việt Nam", trong: Sử thi Việt Nam trong bối cảnh sử thi châu Á, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

       - Nếu là bài đăng trên Internet:

       Ví dụ: Lê Hồng Lý (2012), "Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cư dân ven biển", http://daomauvietnam.com/index.php/hoạt-dong-nghien-cuu/ (truy cập ngày 20/1/2012).

       8. Ảnh minh họa (nếu có) phải gắn với nội dung bài viết. Dung lượng ảnh tối thiểu 500KB.

       9. Bài viết gửi qua đường bưu điện hoặc qua email Tạp chí. Tòa soạn không trả lại bản thảo.

 

       Liên hệ trực tiếp: Phòng Biên tập - Trị sự, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Tầng 3 - 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội

       Hòm thư điện tử: tcvhdg@gmail.com

       Số điện thoại: 024.3978.3212

       Fax: 024.3972.5903


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903