Tìm kiếm

Bài tạp chí (Tạp chí Văn hóa dân gian) từ năm 2000 đến 2018 theo các chủ đề

01/12/2023

Bài tạp chí theo các chủ đề (2000-2018) ;

Tổng thuật, lý luận & phương pháp nghiên cứu (90 bài)

Nghiên cứu văn học (chủ yếu là văn học dân gian) (211 bài)

               - Lý luận và phương pháp trong nghiên cứu văn học dân gian (28 bài)

               - Thành ngữ & tục ngữ (25 bài)

               - Ca dao & đồng dao (39 bài)

               - Truyện kể (73 bài)

               - Thơ & phú (8 bài)

               - Văn học nước ngoài (25 bài)

               - Các nội dung khác (13 bài)

Sử thi (75 bài)

               - Sử thi Tây Nguyên (39 bài)

               - Sử thi nước ngoài (21 bài)

               - Các nội dung khác (15 bài)

Văn hóa các dân tộc thiểu số (229 bài)

               - Văn hóa các dân tộc Hmông - Dao (19 bài)

               - Văn hóa các dân tộc Thái - Tày - Nùng (63 bài)

               - Văn hóa các dân tộc thiểu số Trường Sơn-Tây Nguyên (55 bài)

               - Văn hóa dân tộc Chăm (18 bài)

               - Văn hóa dân tộc Khmer (16 bài)

               - Văn hóa dân tộc Mường (23 bài)

               - Các nội dung khác (35 bài)

Phong tục tập quán người Việt (17 bài)

Hương ước - luật tục & tri thức địa phương (54 bài)

Di tích và lễ hội (78 bài)

Danh nhân và nhân vật văn hóa (37 bài)

Di sản tư liệu (27 bài)

Lịch sử văn hóa-văn học & nhân học sử (36 bài)

Tôn giáo - tín ngưỡng (127 bài)

               - Đạo Mẫu và các hiện tượng thờ Mẫu nói chung (22 bài)

               - Lên đồng (hầu bóng) hay Shaman giáo (17 bài)

               - Tôn giáo - tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số (34 bài)

               - Tôn giáo - tín ngưỡng của người Việt (45 bài)

               - Tục thờ Thiên Hậu & Tứ vị Thánh Nương (9 bài)

Thế giới - vũ trụ quan (19 bài)

Thiên nhiên, động-thực vật và văn hóa (43 bài)

Nghiên cứu biểu tượng và nghệ thuật tạo hình (43 bài)

Nghiên cứu địa danh hoặc tên gọi (19 bài)

Âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn (92 bài)

Văn hóa ẩm thực (22 bài)

Nghề và làng nghề (34 bài)

Quan hệ xã hội và ứng xử xã hội (18 bài)

Văn hóa làng xã người Việt (15 bài)

Gia đình và dòng họ (16 bài)

Trò chơi & trò diễn dân gian (11 bài)

Văn hóa một số vùng miền và địa phương (128 bài)

               - Văn hóa miền biển (41 bài)

               - Văn hóa Thăng Long - Hà Nội (29 bài)

               - Văn hóa xứ Huế (18 bài)

               - Văn hóa xứ Thanh và văn hóa xứ Nghệ (40 bài)

Văn hóa và Phát triển (78 bài)

Diễn ngôn & định kiến (5 bài)

Giới  và tính dục (19 bài)

Văn hóa buôn bán - kinh doanh (18 bài)

Văn hóa đô thị và văn hóa trong quá trình đô thị hóa (10 bài)

Văn hóa giới trẻ, truyền thông, văn hóa đại chúng và Internet (15 bài)

Văn hóa nước ngoài (33 bài)

Người Kinh ở Vạn Vĩ (Quảng Tây) (4 bài)

So sánh liên văn hóa (17 bài)

Văn hóa dân gian và nhà trường (24 bài)

Cơ quan nghiên cứu-xuất bản và nhà khoa học (18 bài)

Một số nội dung khác (16 bài)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903