Tìm kiếm
Nghệ thuật công cộng từ góc nhìn chính trị xã hội

Nghệ thuật công cộng từ góc nhìn chính trị xã hội

Tác giả: Vũ Tú Quỳnh   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

Số tạp chí: Số 6 (192)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 72-79

Ngôi nhà và vũ trụ luận trong bảo tồn di sản văn hóa ở một làng người H'mông vùng biên giới Việt - Trung

Ngôi nhà và vũ trụ luận trong bảo tồn di sản văn hóa ở một làng người H'mông vùng biên giới Việt - Trung

Tác giả: Trần Đức Tùng   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

Số tạp chí: Số 6 (192)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 61-71

Huyền thoại và tạo dựng huyền thoại trong du lịch: quá trình tái cấu trúc biểu tượng nàng Han và thần linh bản địa ở Quỳnh Nhai, Sơn La

Huyền thoại và tạo dựng huyền thoại trong du lịch: quá trình tái cấu trúc biểu tượng nàng Han và thần linh bản địa ở Quỳnh Nhai, Sơn La

Tác giả: Phạm Đặng Xuân Hương...    Đỗ Thị Thu Hà   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

Số tạp chí: Số 6 (192)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 49-60

Từ

Từ "nghệ thuật cồng chiêng" đến "không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên": Văn hóa dân gian trên con đường trở thành di sản văn hóa phi vật thể

Tác giả: Trần Hoài   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

Số tạp chí: Số 6 (192)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 36-48

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số thông qua cách tiếp cận dựa trên quyền con người: Từ diễn ngôn quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số thông qua cách tiếp cận dựa trên quyền con người: Từ diễn ngôn quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoa   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

Số tạp chí: Số 6 (192)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 26-35

Bảo vệ di sản văn hóa các tộc người thiểu số: Chính sách và tầm nhìn khẳng định sự thống nhất trong đa dạng văn hóa của Việt Nam

Bảo vệ di sản văn hóa các tộc người thiểu số: Chính sách và tầm nhìn khẳng định sự thống nhất trong đa dạng văn hóa của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2020

Số tạp chí: Số 6 (192)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 18-25

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903