Tìm kiếm
Tranh cổ động Việt Nam từ góc nhìn văn hóa

Tranh cổ động Việt Nam từ góc nhìn văn hóa

Tác giả: Nguyễn Mỹ Thanh   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 6 (186)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 74-79

Biếu tặng quà Tết: bồi đắp quan hệ thân tộc và bổn phận đạo đức

Biếu tặng quà Tết: bồi đắp quan hệ thân tộc và bổn phận đạo đức

Tác giả: Nguyễn Hải Hà   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 6 (186)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 64-73

Tiểu vùng văn hóa Đại Hoàng giang trong không gian văn hóa Ninh Bình từ góc nhìn địa văn hóa

Tiểu vùng văn hóa Đại Hoàng giang trong không gian văn hóa Ninh Bình từ góc nhìn địa văn hóa

Tác giả: Đinh Đức Tiến    Nguyễn Cao Tấn   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 6 (186)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 54-63

Tính dục trong một số loại hình văn học nghệ thuật và tín ngưỡng

Tính dục trong một số loại hình văn học nghệ thuật và tín ngưỡng

Tác giả: Lê Sỹ Đồng   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 6 (186)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 42-53

Vấn đề trinh tháo trong tín ngưỡng thờ nữ thần ở Việt Nam qua tư liệu lịch sử và văn học

Vấn đề trinh tháo trong tín ngưỡng thờ nữ thần ở Việt Nam qua tư liệu lịch sử và văn học

Tác giả: Phạm Văn Hưng   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 6 (186)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 32-41

Đức mẹ Maria trong đời sống của giáo dân Quy Chính (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Đức mẹ Maria trong đời sống của giáo dân Quy Chính (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Tác giả: Trần Văn Nhàn   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 6 (186)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 25-31

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903