Tìm kiếm
(4) Sơ đồ luân vũ - một cách hiểu khác về sa bàn đá ở đền Hùng

(4) Sơ đồ luân vũ - một cách hiểu khác về sa bàn đá ở đền Hùng

Tác giả: Bùi Văn Thành   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2017

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (174), tr. 76-79

(3) Có hay không sự khác biệt về bộ não của nữ và nam?

(3) Có hay không sự khác biệt về bộ não của nữ và nam?

Tác giả: Trần Thị Vân Nương   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2017

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (174), tr. 72-75

(2) Lễ hội Ok - Om - Bok của người Khmer Trà Vinh: truyền thống và biến đổi

(2) Lễ hội Ok - Om - Bok của người Khmer Trà Vinh: truyền thống và biến đổi

Tác giả: Trần Văn Tuân   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2017

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (174), tr. 67-71

(1) Phân cấp quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

(1) Phân cấp quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2017

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (174), tr. 60-66

(8) Thực hành hát Xoan từ khi được UNESCO ghi danh và những vấn đề đặt ra

(8) Thực hành hát Xoan từ khi được UNESCO ghi danh và những vấn đề đặt ra

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2017

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (174), tr. 52-59

(7) Di sản sử thi Tây Nguyên trước những thách thức của bối cảnh đương đại

(7) Di sản sử thi Tây Nguyên trước những thách thức của bối cảnh đương đại

Tác giả: Nguyễn Huy Phòng   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2017

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (174), tr. 46-51

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903