Tìm kiếm
Số 1 (163) - 2016

Số 1 (163) - 2016

Tác giả: Lê Hồng Lý    Trương Thu Trang    Chu Xuân Giao    Phạm Thị Xuân Nga...   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2016

Số tạp chí: Số 1

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Tạp chí Văn hóa dân gian

Tin tức 2016 - Số 6

Tin tức 2016 - Số 6

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2016

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (168), tr. 80

(2) Vốn xã hội: gợi ý cho lý thuyết, nghiên cứu và chính sách phát triển

(2) Vốn xã hội: gợi ý cho lý thuyết, nghiên cứu và chính sách phát triển

Tác giả: Michael Woolcock & Deepa Narayan   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2016

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (168), tr. 74-79

(1) Hiếu đạo trong truyện thơ Nôm Tày

(1) Hiếu đạo trong truyện thơ Nôm Tày

Tác giả: Triệu Quang Minh & Trần Thị Lan Hương   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2016

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (168), tr. 68-73

(9) Một số khuynh hướng tiếp cận biến đổi văn hóa biển ở Việt Nam

(9) Một số khuynh hướng tiếp cận biến đổi văn hóa biển ở Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Hiếu   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2016

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (168), tr. 63-67

(8) Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

(8) Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn Thị Phượng   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2016

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Số 6 (168), tr. 50-56

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903