Tìm kiếm
Đồng thầy: Từ năng lực đặc biệt đến quyền lực trong bản hội đạo Mẫu

Đồng thầy: Từ năng lực đặc biệt đến quyền lực trong bản hội đạo Mẫu

Tác giả: Mai Thị Hạnh   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 3

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 3 (159) - 2015

Thực trạng diễn xướng lễ nhạc Phật giáo Huế

Thực trạng diễn xướng lễ nhạc Phật giáo Huế

Tác giả: Phạm Hồng Lĩnh   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 3

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 3 (159) - 2015

Những khoảng trống trong nghiên cứu ca khúc thiếu nhi Việt Nam

Những khoảng trống trong nghiên cứu ca khúc thiếu nhi Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Yên   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 3

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 3 (159) - 2015

Cò ke, ống sáo - laoij hình âm nhạc dân gian của người Mường ở Hòa Bình

Cò ke, ống sáo - laoij hình âm nhạc dân gian của người Mường ở Hòa Bình

Tác giả: Trần Bạch Dương   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 3

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 3 (159) - 2015

Biến đổi ý nghĩa và chức năng của hát đúm trong xã hội đương đại

Biến đổi ý nghĩa và chức năng của hát đúm trong xã hội đương đại

Tác giả: Nguyễn Đỗ Hiệp   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 3

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 3 (159) - 2015

Hình ảnh và biểu tượng trong kiến trúc, điêu khắc trang trí ở cổng làng

Hình ảnh và biểu tượng trong kiến trúc, điêu khắc trang trí ở cổng làng

Tác giả: Vũ Thị Thu Hà   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 3

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 3 (159) - 2015

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903