Tìm kiếm
Thành ngữ, tục ngữ trong đời sống xã hội đương đại

Thành ngữ, tục ngữ trong đời sống xã hội đương đại

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 5

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 5 (161) - 2015

Biếm họa - nghệ thuật mang thông điệp phản biện xã hội

Biếm họa - nghệ thuật mang thông điệp phản biện xã hội

Tác giả: Nguyễn Minh Quang - Vũ Tú Quỳnh   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 5

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 5 (161) - 2015

Ai là người sáng tác văn hóa dân gian?

Ai là người sáng tác văn hóa dân gian?

Tác giả: Alan Dundes   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 5

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 5 (161) - 2015

Nghề sản xuất giấy dó Đống Cao - Truyền thống và biến đổi

Nghề sản xuất giấy dó Đống Cao - Truyền thống và biến đổi

Tác giả: Vũ Hồng Thuật - Vũ Thị Diệu   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 4

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 4 (160) - 2015

Mạng lưới quan hệ xã hội ở một làng Bắc Bộ trong bối cảnh thương mại hóa (Trường hợp xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Mạng lưới quan hệ xã hội ở một làng Bắc Bộ trong bối cảnh thương mại hóa (Trường hợp xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Tác giả: Nguyễn Giáo   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 4

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 4 (160) - 2015

"Sồng thử" từ góc nhìn báo chí những năm gần đây

Tác giả: Đinh Việt Hà   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 4

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: số 4 (160) - 2015

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903