Tìm kiếm
Biến đổi không gian diễn xướng và tính phồn thực trong hát xoan

Biến đổi không gian diễn xướng và tính phồn thực trong hát xoan

Tác giả: Lê Cẩm Ly   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 1

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: so 1(157) - 2015

Nhạc lễ Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn văn hóa dân gian

Nhạc lễ Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn văn hóa dân gian

Tác giả: Sơn Ngọc Hoàng   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 1

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: so 1(157) - 2015

Nhã nhạc Huế: sự hòa nhập giữa nhạc lễ cung đình và nhạc lễ dân gian

Nhã nhạc Huế: sự hòa nhập giữa nhạc lễ cung đình và nhạc lễ dân gian

Tác giả: Phan Thuận Thảo   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 1

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: so 1(157) - 2015

Âm nhạc cồng chiêng và thế giới quan Mường

Âm nhạc cồng chiêng và thế giới quan Mường

Tác giả: Kiều Trung Sơn   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 1

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: so 1(157) - 2015

Tạp chí văn hóa dân gian

Tạp chí văn hóa dân gian

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2015

Số tạp chí: Số 6

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: Viện nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Nội dung các bài viết theo số tạp chí

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903