Tìm kiếm
Một vài kiến nghị về việc bảo tồn các trò chơi dân gian trẻ em trong nhà trường hiện nay

Một vài kiến nghị về việc bảo tồn các trò chơi dân gian trẻ em trong nhà trường hiện nay

Tác giả: Đỗ Thị Hòa   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 6 (96)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 73-75

Tọa đàm khoa học quốc tế Giá trị văn hóa của các nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á

Tọa đàm khoa học quốc tế Giá trị văn hóa của các nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á

Tác giả: Đỗ Lan Phương   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 6 (96)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 66-72

Đổi mới truyện cổ tích

Đổi mới truyện cổ tích

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Ly   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 6 (96)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 62-65

Kiểm học Nguyễn Đình Cầm với việc sưu tầm folklore tại Phú Yên nửa đầu thế kỷ XX

Kiểm học Nguyễn Đình Cầm với việc sưu tầm folklore tại Phú Yên nửa đầu thế kỷ XX

Tác giả: Trần Sĩ Huệ   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 6 (96)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 57-61

Nguyễn Du viết về quan họ

Nguyễn Du viết về quan họ

Tác giả: Nguyễn Khắc Bảo   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 6 (96)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 54-56

Bánh Pía của người Triều Châu ở Vũng Thơm

Bánh Pía của người Triều Châu ở Vũng Thơm

Tác giả: Lê Hải Đăng   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 6 (96)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 50-53

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903