Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam

14/08/2019

Hội đồng biên tập gồm 1 Chủ tịch và 7 Ủy viên.

 

Chủ tịch

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm

 

 

Các ủy viên

 

TS. Hoàng Cầm

 

PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương

 

GS. TS. Lê Hồng Lý

 

PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương

 

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

 

PGS. TS. Kiều Trung Sơn

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Yên

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903