Giới thiệu Phòng Quản lý khoa học

08/03/2022

Phòng Quản lý khoa học có chức năng tham mưu cho Viện trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và tư liệu thư viện; Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học. Tham mưu cho Viện trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý và nghiên cứu khoa học của Viện; Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các đề tài dự án KH&CN trong và ngoài nước; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các đề tài, dự án, các hợp đồng KH&CN đã được ký kết; Hướng dẫn các phòng chuyên môn lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm; Lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học; Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Viện và các hội nghị trong và ngoài Viện của ngành (Hội nghị thông báo văn hoá ...); Cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện, tham gia nghiên cứu khoa học; Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học; Tổ chức triển khai công tác thông tin xuất bản tư liệu khoa học; Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của các cán bộ viên chức trong Viện; Phối hợp với bộ phận kế toán lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học; Chuyển các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về thư viện.

+ Quản lý thư viện và tổ chức thực hiện công tác thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ bạn đọc và công tác nghiên cứu khoa học; Xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành văn hóa dân gian và văn hóa học; Khai thác, bổ sung và phát triển kho tư liệu từ các nguồn trong và ngoài nước; Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, lưu trữ, khai thác kho tư liệu, xây dựng hệ thống dữ liệu đa phương tiện (văn bản, băng hình, đĩa CD, VCD, DVD, băng ghi âm...). Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.​

 Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903