• Chức vụ: Nghiên cứu viên,  Phó trưởng phòng, 
  Nơi làm việc: Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng
  Học hàm, học vị: TS, 
  Quê quán:
  Dân tộc:
  Điện thoại:
  Email: tuyenuw@gmail.com
  Mô tả, ghi chú:

  Năm vào Viện Nghiên cứu Văn hóa: 1999

  Lĩnh vực nghiên cứu chính:  Văn hóa các tộc người thiểu số, miền núi

  Quá trình đào tạo:

     - 1999: Cử nhân Dân tộc học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

     - 2004: Thạc sĩ Nhân học văn hóa, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

     - 2011: Tiến sĩ Nhân học văn hóa, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.

 •  

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903