• Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Nơi làm việc: Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng
  Học hàm, học vị: TS, 
  Quê quán:
  Dân tộc:
  Điện thoại:
  Email: phanlyvvh@gmail.com
  Mô tả, ghi chú:

  Năm vào Viện Nghiên cứu Văn hóa: 2005

  Lĩnh vực nghiên cứu chính: Tín ngưỡng, lễ hội; Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Việt Nam; Tiếp biến văn hóa

  Quá trình đào tạo:

     - 1999: Cử nhân ngành Văn học, hệ Chính quy, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

     - 2001: Bằng đại học 2: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (hệ Tại chức), chuyên ngành Tiếng Anh

     - 2007: Thạc sĩ ngành Văn hóa học, Đại học Văn hóa Hà Nội

     - 2015: Tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa dân gian, Học viện Khoa học xã hội

 •  

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903