• Chức vụ: Viện trưởng,  Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 
  Nơi làm việc: Viện nghiên cứu Văn Hóa
  Học hàm, học vị: PGS. TS, 
  Quê quán:
  Dân tộc:
  Điện thoại:
  Email: ngphuongcham@gmail.com
  Mô tả, ghi chú:

  Năm vào Viện Nghiên cứu Văn hóa: 1994

  Lĩnh vực nghiên cứu chính: Biến đổi văn hóa; Văn hóa của cộng đồng người Kinh ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc; Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong xã hội Việt Nam đương đại.

  Quá trình đào tạo:

     - 1989 - 1993: Cử nhân, Văn học, Đại học Tổng hợp Hà Nội (Nay là Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

     - 1997 - 2000: Thạc sĩ, Văn hóa dân gian, Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian (Nay là Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

     - 2001- 2005: Tiến sĩ, Văn hoá học, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

     - 2005 - 2006 và 2009 - 2010: Thực tập sinh sau Tiến sĩ trong 2 năm tại Viện Harvard Yenching, Cambridge, Hoa Kỳ

 •  

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903