• Chức vụ: Phó Viện trưởng, 
  Nơi làm việc: Viện nghiên cứu Văn Hóa
  Học hàm, học vị: TS, 
  Quê quán:
  Dân tộc:
  Điện thoại:
  Email: hoangcamvn@gmail.com
  Mô tả, ghi chú:

  Năm vào Viện Nghiên cứu Văn hóa: 1996

  Lĩnh vực nghiên cứu chính: Nhân học về phát triển, công lý môi trường; Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong xã hội Việt Nam đương đại; Biến đổi văn hóa, sinh kế các tộc người thiểu ở Việt Nam.

  Quá trình đào tạo:

     - 1991-1995: Cử nhân,  Dân tộc học, Đại học Tổng hợp Hà Nội

     - 1997 - 2000: Thạc sĩ, Dân tộc học, Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

     - 2000 - 2009: Tiến sĩ, Nhân học Văn hoá, Đại học Washington, Hoa Kỳ

 •  

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903