• Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Nơi làm việc: Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng
  Học hàm, học vị: TS, 
  Quê quán:
  Dân tộc:
  Điện thoại:
  Email: dzjao.vn@gmail.com
  Mô tả, ghi chú:

  Năm vào Viện Nghiên cứu Văn hóa: 1995 (Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian)

  Lĩnh vực nghiên cứu chính:  Văn hóa tộc người (người Nùng ở Đông Bắc Việt Nam); Tín ngưỡng dân gian Việt Nam (hệ thống Tam Tứ Phủ, hệ thần Liễu Hạnh); Tín ngưỡng dân gian Nhật Bản (làng xã vùng Cửu Châu); Lịch sử - văn hóa nhà Mạc thời kì Cao Bằng; Những vấn đề của nhân loại học lịch sử

  Quá trình đào tạo:

     - 1990-1994: Khoa Ngữ Văn trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội. Cử nhân Ngữ văn (chuyên ngành Hán Nôm) -1994.

     - 1996-2000:  Chương trình Thạc sĩ Văn hóa Dân gian tại Cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian – Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn (chuyên ngành Văn hóa Dân gian) - 2000.

     - 2000-2001: Dự bị nghiên cứu sinh Khoa Văn hóa Khu vực - Đại học Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản).

     - 2001-2007: Chương trình Tiến sĩ Khoa Văn hóa Khu vực - Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Hoàn thành chương trình Tiến sĩ Văn hóa Khu vực (chuyên ngành Nhân loại học Văn hóa) - 2007.

     - 2015: Khoa Nghiên cứu Khoa học Văn hóa, Đại học Đại học viện Nghiên cứu Tổng hợp (Sokendai). Tiến sĩ Văn chương (chuyên ngành Văn hóa Khu vực - Nhân loại học Văn hóa) - 2015.

 •  

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903