• Hoàng Thị Thu Hằng Tên cán bộ: Hoàng Thị Thu Hằng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên,  Phó trưởng phòng, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: hoangthuhangics@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Lương Thu Trang Tên cán bộ: Lương Thu Trang
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: trangkdt87@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Vũ Quang Dũng Tên cán bộ: Vũ Quang Dũng
  Chức vụ: Thư viện viên chính, 
  Học hàm học vị: CN, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: dungvhoa@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Hoàng Anh Tuấn Tên cán bộ: Hoàng Anh Tuấn
  Chức vụ: Thư viện viên chính, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: hoangtuanics@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Đinh Việt Hà Tên cán bộ: Đinh Việt Hà
  Chức vụ: Biên tập viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: hadinhvietsp@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903