• Vũ Tú Quỳnh Tên cán bộ: Vũ Tú Quỳnh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên,  Phó trưởng phòng, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: quynhtonkin@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Phạm Đặng Xuân Hương Tên cán bộ: Phạm Đặng Xuân Hương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email:
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Đỗ Thị Thu Hà Tên cán bộ: Đỗ Thị Thu Hà
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email:
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Lê Thị Phượng Tên cán bộ: Lê Thị Phượng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: plphuongvh@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Cao Thảo Hương Tên cán bộ: Cao Thảo Hương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email:
  Dân tộc: Kinh
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903