• Nguyễn Thị Huệ Tên cán bộ: Nguyễn Thị Huệ
  Chức vụ: Trưởng phòng, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: hue.nguyent@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Hồ Việt Anh Tên cán bộ: Hồ Việt Anh
  Chức vụ: Nhân viên,  Phó trưởng phòng, 
  Học hàm học vị: CN, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: ho.vietanh83@gail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Nguyễn Thu Hương Tên cán bộ: Nguyễn Thu Hương
  Chức vụ: Kế toán trưởng, 
  Học hàm học vị: CN, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: huongvhdg@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Phạm Thị Nga Tên cán bộ: Phạm Thị Nga
  Chức vụ: Nhân viên, 
  Học hàm học vị: CN, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: ngavh85@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903