• Đoàn Thị Tuyến Tên cán bộ: Đoàn Thị Tuyến
  Chức vụ: Nghiên cứu viên,  Phó trưởng phòng, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: tuyenuw@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Chu Xuân Giao Tên cán bộ: Chu Xuân Giao
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: dzjao.vn@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Phan Thị Hoa Lý Tên cán bộ: Phan Thị Hoa Lý
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: phanlyvvh@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Lê Việt Liên Tên cán bộ: Lê Việt Liên
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: levietlien@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903