• Nguyễn Mỹ Thanh Tên cán bộ: Nguyễn Mỹ Thanh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: thanhvantrang67@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Lê Cẩm Ly Tên cán bộ: Lê Cẩm Ly
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: lykhxh@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Đinh Mỹ Linh Tên cán bộ: Đinh Mỹ Linh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: linhcloche@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Đặng Thị Diệu Trang Tên cán bộ: Đặng Thị Diệu Trang
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: trangdangdieu@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Lê Thị Thùy Ly Tên cán bộ: Lê Thị Thùy Ly
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: lethithuyly@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903