• Kiều Trung Sơn Tên cán bộ: Kiều Trung Sơn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên,  Trưởng phòng, 
  Học hàm học vị: PGS. TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: sontrungkieu@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Nguyễn Giáo Tên cán bộ: Nguyễn Giáo
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: TS, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: nguyengiao76@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Trần Thị Thu Hà Tên cán bộ: Trần Thị Thu Hà
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: thuhavncvh@yahoo.com
  Dân tộc:
  Quê quán:
 • Nguyễn Thị Tô Hoài Tên cán bộ: Nguyễn Thị Tô Hoài
  Chức vụ: Nghiên cứu viên, 
  Học hàm học vị: Thạc sĩ, 
  Điện thoại cơ quan:
  Email: tohoaincvh@gmail.com
  Dân tộc:
  Quê quán:

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903