Tìm kiếm

Văn học dân gian Ê Đê - Mơ Nông

15/10/2019

Đỗ Hồng Kỳ ;

Viện Nghiên cứu Văn hoá ;

2008

351

Nxb Khoa học xã hội

Sách nghiên cứu về văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông, gồm các vấn đề: đại cương về tộc người Ê Đê, Mơ Nông; các thể loại văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông: truyện cổ, sử thi, lời nói vần.

Sách nghiên cứu về văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông, gồm các vấn đề: đại cương về tộc người Ê Đê, Mơ Nông; các thể loại văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông: truyện cổ, sử thi, lời nói vần.

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903