Tìm kiếm

Luật tục Chăm & Luật tục Raglai

17/10/2019

Phan Đăng Nhật (chủ biên) ;

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian ;

2003

843

Nxb Văn hóa dân tộc

Sách sưu tầm, hệ thống và biên dịch các điều luật tục Chăm, Raglai cổ truyền; nghiên cứu; kế thừa luật tục truyền thống xây dựng các quy ước buôn làng, ứng dụng luật tục trong việc quản lý cộng đồng, sách được thể hiện bằng ngôn ngữ Chăm, Raglai, Việt.

Cuốn sách gồm hai phần, luật tục Chăm và luật tục Raglai, là hai tộc người mà trong lịch sử cũng như hiện tại có quan hệ khá gần gũi và nhiều nét tương đồng. Các tác giả của công trình không chỉ sưu tầm, hệ thống và biên dịch các điều luật tục cổ truyền, mà còn cùng vớic ác cấp chính quyền địa phương nghiên cứu, kế thừa luật tục truyền thống xây dựng các quy ước buôn làng mới, coi đó như là sự thể nghiệm việc ứng dụng luật tục trong việc quản lý cộng đồng. Đặc biệt các văn bản luật tục cũ và quy ước mới đều được các tác giả thể hiện bằng song ngữ Chǎm- Việt và Raglai- Việt. Những bản quy ước mới này đã được cấp chính quyền địa phương thông qua và cho phép thực hiện.

    

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903