Tìm kiếm
Hành động vô cầu - tiêu chí đánh giá nhân vật anh hùng trong sử thi Mahabharata

Hành động vô cầu - tiêu chí đánh giá nhân vật anh hùng trong sử thi Mahabharata

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Thu   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 3 (93)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 73-77

Nhạc dân gian ở trường học trong một xã hội công nghiệp hóa cao

Nhạc dân gian ở trường học trong một xã hội công nghiệp hóa cao

Tác giả: Seeger Charlse   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 3 (93)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 68-72

Dế chọi và trò chơi chọi dế ở Hà Nội

Dế chọi và trò chơi chọi dế ở Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Liên   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 3 (93)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 65-67

Hội đền Đồng Bằng và tục hát văn

Hội đền Đồng Bằng và tục hát văn

Tác giả: Nguyễn Thanh   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 3 (93)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 62-64

Trò hát thờ làng Mưng, dấu vết còn lại của chiếng chèo Thanh

Trò hát thờ làng Mưng, dấu vết còn lại của chiếng chèo Thanh

Tác giả: Phạm Minh Khang   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 3 (93)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 55-61

Một số nghi lễ cổ truyền liên quan đến nghề biển của cư dân ven biển xứ Quảng

Một số nghi lễ cổ truyền liên quan đến nghề biển của cư dân ven biển xứ Quảng

Tác giả: Nguyễn Xuân Hương   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2004

Số tạp chí: Số 3 (93)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 50-54

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903