Tìm kiếm
Chợ phiên cho giới trẻ: không gian kết nối, tạo dựng và nuôi dưỡng bản sắc

Chợ phiên cho giới trẻ: không gian kết nối, tạo dựng và nuôi dưỡng bản sắc

Tác giả: Phạm Thị Hương   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 5 (185)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 75-78

Một số nội dung nghiên cứu về văn hóa giới trẻ

Một số nội dung nghiên cứu về văn hóa giới trẻ

Tác giả: Đinh Việt Hà   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 5 (185)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 67-74

Di dân đa quốc gia: Nguồn tiền gửi và sự khủng hoảng gia đình (nghiên cứu trường hợp tại Tam Dị, Bắc Giang)

Di dân đa quốc gia: Nguồn tiền gửi và sự khủng hoảng gia đình (nghiên cứu trường hợp tại Tam Dị, Bắc Giang)

Tác giả: Hồ Thị Thanh Nga   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 5 (185)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 55-66

Tầng lớp kỹ nữ ở Việt Nam thời trung đại nhìn từ tư liệu lịch sử và văn học

Tầng lớp kỹ nữ ở Việt Nam thời trung đại nhìn từ tư liệu lịch sử và văn học

Tác giả: Phạm Văn Hưng   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 5 (185)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 48-54

Cảng thị Hội An và các

Cảng thị Hội An và các "vệ tinh thương mại" trên lưu vực sông Thu Bồn

Tác giả: Đinh Đức Tiến   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 5 (185)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 39-47

Vũ trụ quan Phật giáo phản ánh trong nhóm sắc phong sớm nhất cho Liễu Hạnh công chúa vào nửa cuối thế kỷ XVII

Vũ trụ quan Phật giáo phản ánh trong nhóm sắc phong sớm nhất cho Liễu Hạnh công chúa vào nửa cuối thế kỷ XVII

Tác giả: Chu Xuân Giao   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2019

Số tạp chí: Số 5 (185)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 26-38

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903