Tìm kiếm
Con vịt trong tết Xíp xí của người Tày - Thái từ góc nhìn đa chiều

Con vịt trong tết Xíp xí của người Tày - Thái từ góc nhìn đa chiều

Tác giả: Bùi Tố Trinh    Lương Văn Thiết   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 4 (196)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 74-80

Tri thức địa phương và sinh kế bền vững của người Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Tri thức địa phương và sinh kế bền vững của người Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Tác giả: Nguyễn Công Trường   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 4 (196)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 62-73

Dấu ấn văn hóa Ả Rập trong văn hóa Chăm (nghiên cứu trường hợp nghi lễ Ramâwan của cộng đồng người Chăm Awai ở Ninh Thuận và Bình Thuận)

Dấu ấn văn hóa Ả Rập trong văn hóa Chăm (nghiên cứu trường hợp nghi lễ Ramâwan của cộng đồng người Chăm Awai ở Ninh Thuận và Bình Thuận)

Tác giả: Đạo Thanh Quyến   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 4 (196)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 52-61

Tổ chức cư trú của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tổ chức cư trú của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tác giả: Đoàn Thị Cảnh   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 4 (196)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 43-51

Tín ngưỡng Huê Quang Đại Đế trong đời sống của người Hoa Hải Nam ở đảo Phú Quốc

Tín ngưỡng Huê Quang Đại Đế trong đời sống của người Hoa Hải Nam ở đảo Phú Quốc

Tác giả: Nguyễn Bình Phương Thảo    Trần Bích Thủy   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 4 (196)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 36-42

Nghi lễ

Nghi lễ "cúng Thành" trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ ở Huế

Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 4 (196)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 28-35

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903