Tìm kiếm

"Xác bướm hồn sâu": Chuyển đổi hình thức tín ngưỡng ở cộng đồng người Hẹ vùng Bửu Long (Biên Hòa, Đồng Nai)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thơ    Nguyễn Thị Nguyệt   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2018

Số tạp chí: Số 1 (175)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 16-28

Đổi mới quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Đổi mới quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Tác giả: Trần Hữu Sơn   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2018

Số tạp chí: Số 1 (175)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 10-15

Lại bàn về việc nên hay không nên tiếp tục một lễ hội mang tính

Lại bàn về việc nên hay không nên tiếp tục một lễ hội mang tính "nhạy cảm"

Tác giả: Lê Hồng Lý   

Năm tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian năm 2018

Số tạp chí: Số 1 (175)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 3-9

Phong trào Thông thiên học ở Việt Nam thế kỉ XX

Phong trào Thông thiên học ở Việt Nam thế kỉ XX

Tác giả: Vĩnh Thông   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 6 (198)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 74-79

Động cơ tiền gửi và chiến lược đầu tư vị thế xã hội (trường hợp Tam Dị, Bắc Giang)

Động cơ tiền gửi và chiến lược đầu tư vị thế xã hội (trường hợp Tam Dị, Bắc Giang)

Tác giả: Hồ Thị Thanh Nga   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 6 (198)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 63-73

Hội vấn đình và tính cố kết cộng đồng trong xã hội hiện đại (nghiên cứu ở Đông Anh, Hà Nội)

Hội vấn đình và tính cố kết cộng đồng trong xã hội hiện đại (nghiên cứu ở Đông Anh, Hà Nội)

Tác giả: Lê Thị Phượng   

Năm tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam năm 2021

Số tạp chí: Số 6 (198)

Trụ sở tòa soạn:

ISSN:

Nguồn: tr. 55-62

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Văn Hóa
Giấy phép số 499/GP-BC ngày 15/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Người chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam. Email: vienvh@gmail.com
Điện thoại: 043.9784868. Fax: 043.9725903