Nghiệm thu 18 đề tài cấp cơ sở năm 2015 của Viện Nghiên cứu văn hóa

Tin đưa ngày 12/31/2015 12:00:00 AM

Trong tháng 12 vừa qua, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp cơ sở. Hội đồng khoa học của Viện đánh giá hệ đề tài năm 2015 có nhiều đổi mới về phương pháp tiếp cận, phong phú về đối tượng nghiên cứu, hướng tới nhiều vấn đề văn hóa thú vị. Bên cạnh những công trình quan tâm đến văn hóa truyền thống, có nhiều nghiên cứu đề cập, lí giải các vấn đề đương đại. Nhiều đề tài có thể là những tài liệu tham khảo tốt.

Thông báo mời tham gia bài viết Hội nghị thông báo văn hóa năm 2014

Tin đưa ngày 10/6/2014 12:00:00 AM

Hội nghị thông báo văn hóa năm 2014

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu văn hóa và Tạp chí Văn hóa dân gian tiếp đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào

Tin đưa ngày 4/10/2014 9:09:59 AM

Ngày 23 tháng 1 năm 2014, lãnh đạo Viện Nghiên cứu văn hóa và Tạp chí Văn hóa dân gian đã tiếp đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào do ông Khamphone Bounnady - Phó Chủ tịch Viện làm trưởng đoàn.