Nghiệm thu 18 đề tài cấp cơ sở năm 2015 của Viện Nghiên cứu văn hóa (31/12/2015)

Trong tháng 12 vừa qua, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tiến hành nghiệm thu 18 đề tài cấp cơ sở. Hội đồng khoa học của Viện đánh giá hệ đề tài năm 2015 có nhiều đổi mới về phương pháp tiếp cận, phong phú về đối tượng nghiên cứu, hướng tới nhiều vấn đề văn hóa thú vị. Bên cạnh những công trình quan tâm đến văn hóa truyền thống, có nhiều nghiên cứu đề cập, lí giải các vấn đề đương đại. Nhiều đề tài có thể là những tài liệu tham khảo tốt.

Thông báo mời tham gia bài viết Hội nghị thông báo văn hóa năm 2014 (06/10/2014)

Hội nghị thông báo văn hóa năm 2014

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu văn hóa và Tạp chí Văn hóa dân gian tiếp đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào (10/04/2014)

Ngày 23 tháng 1 năm 2014, lãnh đạo Viện Nghiên cứu văn hóa và Tạp chí Văn hóa dân gian đã tiếp đoàn cán bộ Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào do ông Khamphone Bounnady - Phó Chủ tịch Viện làm trưởng đoàn.

Giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2013 (10/04/2014)

Ngày 28 tháng 12 năm 2013, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải thưởng thường niên của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Nghiệm thu 20 đề tài cấp cơ sở năm 2013 của Viện Nghiên cứu văn hóa (10/04/2014)

Trong tháng 12 năm 2013, Viện Nghiên cứu văn hoá đã tổ chức nghiệm thu 20 đề tài cấp cơ sở.
Các tin đã đưa ngày: