Sinh hoạt khoa học về chủ đề: Người Choang và nhóm tộc người Bách Việt

17/07/2017

Ngày 13/7/2017 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức sinh hoạt khoa học về chủ đề: “Người Choang và nhóm tộc người Bách Việt” do GS. David Holm, Khoa Dân tộc học, Trường Đại học chính trị quốc gia Đài Loan trình bày.

Dựa trên các cứ liệu về khảo cổ học, di truyền học, ngôn ngữ học,.... tác giả trình bày một số vấn đề: lịch sử tộc người Choang, việc di cư của người Choang; về địa bàn cư trú, phương tiện đi lại, ngôn ngữ,... của nhóm Bách Việt,...

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: